Práce bez požadavku znalosti jazyka nebo jen s jeho základní znalostí.