Práce jako Au pair umožňuje především pobyt a výuku cizího jazyka v zahraničí. Nabídky na Au Pair máme z Velké Británie, Irska, Německa, Rakouska, Švýcarska a USA. Práce je vhodná především pro mladé dívky. Úkolem au pair je pomoc s péčí o děti. Například příprava snídaně, vyzvednutí dětí ze školy, hlídání, nebo lehké domácí práce. Většinou se vyžaduje jen základní angličtina, zkušenosti s dětmi a domácími pracemi a samostatnost. Ubytování a stravu máte jako aupair zdarma, dostáváte každý týden kapesné. O práci au-pair mívají zájem už i chlapci, ale najít pro ně vhodnou rodinu je složitější.
.

Aupair dívka do Německa

Velmi pozitivně hodnocená rodina shání aupair dívku, jelikož díky své práci rodiče nemají tolik prostoru pro své děti. Děti jsou velice slušně vychované a navštěvují mnoho kroužků každý den. Dívka by rodičům vypomáhala s...